Fakturabelåning

Det finns många företag som inte har tillgång till ett stort kapital och söker lösningar för att snabbt få in fakturerade belopp för varor och tjänster. Många av dessa är små och medelstora företag men det finns även större bolag som söker liknande lösningar. En sådan lösning är att sälja och belåna fakturorna. Detta kallas även för factoring och efterfrågan på sådana tjänster har ökat markant den senaste tiden.

 

Factoringbolag Org.Nr Ersättning faktura Utbetalning Avgifter
Fakturino 556792-3940 Jämför flera factoringföretag 24 timmar 1-3% av fakturavärdet
Billecta 556792-3940 Upp till 97-99% 24 timmar 1-3% av fakturavärdet
Fakturabörsen 556792-3940 Upp till 99% 24 timmar 250kr+0,6%
Resurs Bank
trots betalningsanmärkning
516401-0208 Data saknas 24 timmar Olika avtal

 

I ett fakturaköp är tre parter iblandade: företaget som skickat ut fakturan för sålda varor eller tjänster, factoringbolaget som köper fakturan och kunden fakturan är skickad till. Fakturan är en finansiell tillgång som ger ägaren rätt att inkassera pengar från fakturamottagaren. Denna finansiella tillgång köps sedan av factoringbolaget för en summa som är lägre än det totala fakturabeloppet och ger dem rätten att inkassera fakturan.

Att sälja fakturan kan vara ett effektivt sätt att se till att företaget har ett jämnt pengaflöde och kan även spara tid genom att man lättare kan planera när man vet vid vilken tidpunkt pengarna kommer in. Problem uppkommer ofta då kunder kan ha dålig koll på sina fakturor och betalar alla vid samma tillfälle oavsett om det är efter förfallodagen eller inte. Då behövs det tid för administration kring påminnelser och extra avgifter. Detta slipper man genom att sälja sin faktura till ett factoringbolag.

Bolagen som erbjuder sig att köpa fakturor köper den för ca 90-95% av fakturans ursprungliga värde vilket betyder att du förlorar en andel av fakturabeloppet men det kan det vara värt för att få in pengarna direkt och slippa den extra administrationen. Bolagen tjänar pengar när fakturamottagaren betalar sin faktura men de löper även risk för att kunden inte betalar eller betalar sent vilket leder till att de kan förlora pengar.

Något att tänka på om du funderar på att börja sälja och belåna dina fakturor är att kontrollera hur mycket du pantsätter till banken när en faktura belånas. Oförsiktighet kan leda till dubbelpantsättning vilket räknas som avtalsbrott. Factoring kan också betraktas som en relativt dyr form av kredit. Se därför över dina marginaler innan du går in för hårt med fakturaförsäljning. Vidare bör man även ta i akt att företaget som köper din faktura även har rätten att bestämma hur kraven för att få in pengarna är utformade. Detta kan i sin tur leda till att din kund blir bemött på ett sätt som du inte stödjer. Se därför upp för oseriösa factoringbolag som bemöter kunderna på ett sunt sätt. Factoringbolaget har även rätt till förseningsavgifter och andra avgifter som du alltså går miste om vid din fakturaförsäljning. Ännu en aspekt som kan vara viktig att begrunda är om du verkligen är i behov av att sälja eller belåna dina fakturor – kanske behöver du istället se över företagets ekonomi?

För att du ska hitta ett bolag som köper fakturor finns det flera onlinetjänster som erbjuder budgivning på varje faktura för att du ska få ett så bra pris som möjligt. Du kan även ingå i ett långsiktigt samarbete med ett factoringbolag för att få förmånliga erbjudanden.