Step 1 - Theme Options

To begin customizing your site go to Appearance -> Customizer and select Theme Options. Here's you'll find custom options to help build your site.

Read More

Step 2 - Setup Slider

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Read More

Step 3 - Create Homepage

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

Read More

Företagskrediten

Likviditeten inom både mindre och större företag kan variera kraftigt över tid. Ibland saknas nödvändiga pengar för att kunna bedriva och utveckla verksamheten. Vid dessa tillfällen kan ett tillfälligt lån en så kallad företagskredit lösa bristen på kapital.

Låna pengar till företag

Att ta ett lån som företag är vanligt förekommande. Till exempel kan ett företag låna pengar när det behövs kapital för en investering eller när en oförutsedd kostnad uppkommer. Exempelvis kan det råda kapitalbrist under en lågkonjunktur och då kan ett företagslån hjälpa till att betala fakturorna tills bättre tider kommer.

Långivare Belopp Kostnad Företagslån Lån privat
Krea 100 000 – 5 000 000 kr Varierande ränta
(20 st olika lån)
ja nej

Ny företagskredit från Qred AB
10 000 – 1 000 000 kr Fast månadsavgift
från 1,75%
ja nej
Ferratum Business tidigare Kwik spark
Vårt populäraste låneföretag
20 000 – 2 000 000 kr 2,5% ja nej
Finländska OPR Företagslån 30 000 – 500 000 kr kostnad från 5000 kr ja nej
Froda 10 000 – 1 000 000 kr Fast.avgift ja nej
Lendo 50 000 – 1 000 000 kr Varierar ja ja

Jämför fler företagslån – gå vidare till den fullständig listan

*Beräknad exempelränta, faktisk ränta kan vara högre eller lägre och beslutas utifrån er kreditvärdighet.

För att inte tvingas behöva låna pengar akut som företag är det bra att skapa en bra likviditetsbudget som förutser hur företagets resultat kommer se ut över tid. Detta är en fördel då många banker ställer sig mer positiva till att låna ut pengar till ditt företag om kapitalbristen inte är akut då det visar på en ordnad ekonomi.

Delbetalning och leasing

Det finns även andra möjligheter utöver att låna pengar till företag. Om du inte vill låna pengar till t.ex. en investering i en maskin eller någon annan typ av utrustning kan du även begrunda möjligheterna med att dela upp betalningen på flera småbelopp för att sprida ut utgifterna. I regel kostar även detta pengar i form av ränta men kan i vissa fall vara ett alternativ till att ta ett företagslån. Det finns också möjligheten att hyra utrustningen med fördelen är att du ofta har mer frihet i form av t.ex. serviceavtal och lägre ekonomisk risk. Nackdelen att du aldrig äger utrustningen du hyr.

Factoring

Att sälja icke-betalda fakturor till ett factoringföretag är en annan väg att gå. På detta vis kan likvida medel frigöras snabbt. Det finns bolag som erbjuder kredit upp till 99% av fakturans värde.

Bolagslån Behöver du pengar och äger aktiebolag? Visst går det att låna pengar till aktiebolag men det är svårt att få lån utan säkerhet, ofta krävs personlig borgen. Här kan du lära dig vad som gäller för bolagslån.


Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "foretagskredit01"