Investeringslån

Ofta måste investeringar till för att en verksamhet skall kunna fortsätta expandera. I andra fall är investeringar helt nödvändiga för att företaget skall kunna överleva. Nästan alltid uppstår kapitalbehov i samband med dessa satsningar. Hur man skall lösa kapitalbrist är en svår men tyvärr också mycket vanlig utmaning för svenska företagare.

Tanken med investeringslån är att ge företag möjlighet att växa när kapitalbrist utgör ett hinder för naturlig tillväxt. Helt enkelt handlar det om finansiering av nödvändiga investeringar som inköp av varor, maskiner och inventarier. Men investeringslån används även till renovering, om- och utbyggnad av fastigheter och affärskontor.

Att täcka dessa kostnader inom ramen för den ordinarie verksamheten kan vara svårt. Företagsfinansiering gör det möjligt att fördela kostnaden över en längre period.

Investeringslån utan säkerhet med personlig borgen

Mindre verksamheter har mycket svårt att få banklån avsedda för företag. Istället får man vända sig till lånegivare som erbjuder företagslån med personlig borgen. Det innebär att en eller flera personer inom bolaget åtar sig att gå i borgen för lånet, dvs. tar på sig det juridiska ansvaret för skulden om företaget inte åtföljer ingått låneavtal. Dessa krediter fungerar på ungefär samma vis som ett vanligt blancolån.

Investeringslån med säkerhet

Som de flesta företagare känner till ställer många svenska banker väldigt höga krav på företagskunder som önskar låna pengar med säkerhet. I vissa fall går det att belåna exempelvis industri- eller affärslokaler. Andra gånger väljer banker att ta ut företagsinteckningar som säkerhet. För att få investeringslån krävs ofta att företaget har funnits i flera år och en hög omsättning.