Nystartslån

Det kan dröja ett tag innan företaget går med inkomst, men likväl behövs pengar för att starta och driva verksamheten. Nystartslån ibland även benämnt som uppstartslån är en numera ganska sällsynt företagsfinansiering.

Generellt är svenska banker inte speciellt glada för att bevilja lån till företagsstart. Det krävs i regel något
extra ordinärt för att nystartade bolag skall kunna ta upp krediter genom en traditionell bank.

Qred uppstartslån


Några saker som banken tar hänsyn till, när de behandlar din låneansökan är följande:

1. Din personliga bakgrund

Vad har du gjort tidigare? Har du tidigare erfarenhet av egenföretagande eller är detta din första
företagsstart.
Hur är din privatekonomi? Har du andra lån eller obetalda skulder. Banken kommer göra kreditprövning på både
företaget och dig personligen.
Har du någon utbildning eller särskilda referenser? Specialkunskaper och vem du är påverkar dina chanser till
företagslån.

2. Affärsplan

Det går inte att nog understryka vikten av en bra affärsplan, då man söker lånelöfte. Se till att arbeta igenom
en gedigen affärsplan, fila på svar till alla tänkbara vinklar och frågeställningar.

3. Hur drivs bolaget?

Är ni flera personer som delar på ansvar och risker i företaget?
Finns där etablerade kontakter med andra bolag inom branschen?
Har ni tillgång till revisor/ekonomihjälp?

Banken kräver säkerhet på lånet

För att som företag få större banklån krävs någon form av säkerhet. Det är vanligt att mark, lokaler eller andra
fastigheter används som säkerhet, men det går även att sluta avtal med borgen.

Att låna pengar helt utan säkerhet eller borgen som företag är ovanligt. Om det endast handlar om en mindre
summa, kan ett alternativ vara att använda ett företagskort med kredit.

Låna 50.000 till aktiekapital

För att bilda aktiebolag behövs ett kapital om minst 50.000 kr. Ett skäl till att detta krav finns, är att sortera ut oseriösa aktörer samt att försäkra sig om att den enskilda företagaren inte bildar bolag för att medvetet skuldsätta sig. Därav förväntas du i de flesta fall spara ihop 50.000 kr själv inför företagsstarten. Att använda eget kapital är alltid att rekommendera, för att i ett senare skede, vid behov istället låna 50.000 kr till företaget. I vissa undantagsfall kan det anses vara rimligt att ta upp ett privatlån för att få ihop till aktiekapital. Detta gäller om du har en riktigt solid affärsidé och inte har tid eller möjlighet att vänta tills du sparat ihop pengarna själv.