Låna pengar till aktiebolag

Bolagsformen aktiebolag medför att företaget är en egen juridisk person. Vill du låna pengar i företagets namn måste du därför välja ett renodlat företagslån snarare än ett privatlån.

Fördelen med att ta lån som aktiebolag jämfört med en enskild firma, är att ansvarsfrågan inte vilar på dig personligen utan snarare juridiskt belastar bolaget. I praktiken är det tyvärr ofta mycket svårt för mindre verksamheter att beviljas lån hos banken, många banker bedömer att riskerna med att låna pengar till företag är alltför höga. Istället kräver flera långivare personlig borgen för att erbjuda lån utan säkerhet.

Personlig borgen aktiebolag

För att aktiebolag skall tillåtas låna pengar måste ofta bolagsägaren eller annan person teckna personlig borgen för dessa avtal. Det innebär att du som borgenär åtar dig återbetalningskravet och aktiebolaget inte klara av att betala tillbaka lånet i sin helhet.

Personlig borgen krävs i princip alltid för nystartade bolag. Vilket inte är speciellt konstigt, då nya verksamheter ofta har mycket små kapitaltillgångar. Ironiskt nog är det ofta just i uppstartsfasen som aktiebolag är i behov av kapitaltillskott för att få verksamheten i rullning.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "foretagskredit01"

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *